Zum Hauptinhalt springen

Disclaimer

Wettelijke inlichtingen

 

Operator van de homepage "Online Information Tool – Belgische editie" is "Infosteel vzw" met als maatschappelijke zetel Z1 Researchpark 110 in 1731 Zellik, en ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0406.763.362.

 

Voorliggende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor de website “advies.infosteel.be” , en de in www.infosteel.be geïntegreerde Online Information Tool die de informatie van eerstgenoemde website overneemt.

 

1. beperking van de aansprakelijkheid:

 

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. De aanbieder van deze website aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van de verstrekte pagina's en inhoud.

Als dienstverlener is de aanbieder van deze website verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud en de informatie op deze pagina's; echter is hij niet gehouden de verzonden of opgeslagen externe informatie te bewaken. Het verwijderen of blokkeren van deze inhoud vindt plaats direct na het tijdstip waarop kennis is genomen van een concrete overtreding. Aansprakelijkheid is alleen mogelijk vanaf het moment van kennisverwerving.

Bovendien sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit jegens bezoekers van onze homepage voor fouten en onjuiste informatie, tenzij het gebruik van de informatie uit de betreffende webpagina’s schade heeft veroorzaakt ingevolge opzettelijk fouten of door grove nalatigheid van ons of onze medewerkers en onderaannemers.

 

2. externe koppelingen:

 

De website bevat zogenaamde "externe links" naar andere websites waarop de aanbieder van de website geen invloed heeft. Daarom kan de aanbieder voor deze inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De betreffende aanbieder van de gelinkte website is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de verstrekte informatie. Ten tijde van de koppeling waren er geen wetsovertredingen waarneembaar. Als een dergelijke inbreuk op rechten bekend wordt, wordt de link onmiddellijk verwijderd.

 

3. auteursrechten en naburige auteursrechten:

 

De inhoud, werken en informatie die op deze website worden gepubliceerd vallen onder het Belgische auteursrecht. Voor elke vorm van reproductie, bewerking, verspreiding, opslag en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve rechthebbende vereist. Het ongeoorloofd kopiëren/bewaren van de informatie op deze webpagina's is verboden en strafbaar.

 

4. privacybeleid:

 

bescherming van privacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover persoonsgegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) op onze pagina's worden verzameld, gebeurt dit altijd, voor zover mogelijk, op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) mogelijk veiligheidslacunes vertoont. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de door u opgegeven contactgegevens, opgeslagen met als doel :

  • de behandeling van de aanvraag
  • desgevallend de opvolging van vervolgvragen
  • de traceerbaaheid van verstrekte informatie in het kader van wettelijke aansprakelijkheid
  • het informeren over nieuws uit de staalbouwsector

Wij geven deze gegevens niet door aan derder zonder uitdrukkelijke toestemming.

 

serverlogbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn in hoofdzaak : browser-type / browser-versie, gebruikt besturingssysteem, referrer URL, hostnaam van de toegangscomputer, tijd van de server aanvraag.

Deze gegevens kunnen niet aan bepaalde personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens op een later tijdstip te controleren als we kennis krijgen van specifieke aanwijzingen van illegaal gebruik.

 

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de web analytics service Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Voor meer informatie over hoe we met gebruikersgegevens omgaan bij Google Analytics, zie het privacybeleid van Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

browserplugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er wel rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door Google door het downloaden en installeren van de browserplug-in die beschikbaar is op de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Tegenstand tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website in de toekomst bezoekt: Gehandicapte Google Analytics

 

Informatie, wissen, blokkeren

U heeft te allen tijde het recht om informatie te raadplegen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking, alsmede het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in aanhef vermelde adres voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens.

 

Bezwaar reclame e-mails

Het gebruik van de in het kader van de inlichtingenverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en voorlichtingsmateriaal wordt hierbij verboden. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.