Zum Hauptinhalt springen

G01: Uiterste grenstoestand

FAQs over het onderwerp G Uiterste grenstoestand

Mag voor de toetsing van het lijf volgens NEN-EN 1993-1-1 de vergelijkingsspanning niet met 20% worden verhoogd?

Bij de toetsing van de doorsnede met NEN 6770 mag de vergelijkingsspanning vgl;s;d voor het lijf van dubbelsymmetrische I-vormige doorsneden volgens formule (11.4-6) met 20% worden verhoogd. Als voorwaarde geldt dat de normaalkracht in de doorsnede kleiner is dan 10% van de plastische normaalkrachtcapaciteit. Deze regel is echter niet opgenomen in NEN-EN 1993-1-1. Klopt dat?

Ja. In Eurocode 3 is de aanpassing van de vloeispanning niet opgenomen. De reden is dat deze verhoging destijds is gebaseerd op proeven. Uit het onderzoek bleek dat bij een combinatie van schuifspanningen en normaalspanningen in het overgangsgebied tussen de flens en het lijf, de spanningen in werkelijkheid lager zijn dan uit de rekenregels volgt. Deze verhoogde vloeispanning is in de meeste nationale normen niet opgenomen: Nederland is een van weinige uitzonderingen. Bij het opstellen van NEN-EN 1993-1-1 is derhalve besloten de Nederlandse regel niet over te nemen.

---

Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 200 (februari 2008).

Waarom worden er verschillende methoden gebruikt voor de toetsing van spanningen bij geïntegreerde liggers?

Bij de toetsing van de onderplaat van geïntegreerde stalen liggers wordt in de bruikbaarheidsgrenstoestand de vergelijkingsspanning volgens het vloeicriterium van Huber-Hencky-von Mises gebruikt. De momentcapaciteit in de uiterste grenstoestand wordt echter getoetst met de plasticiteitsleer. Waarom worden er verschillende methoden gebruikt voor de toetsing?

In de bruikbaarheidsgrenstoestand geldt de eis dat nergens plastische vervorming mag optreden. Geïntegreerde liggers hebben een relatief hoge vormfactor waardoor het risico bestaat dat in de bruikbaarheidsgrenstoestand niet aan het vloeicriterium wordt voldaan. In de uiterste grenstoestand is plastische vervorming wel toegestaan. Bij een volledig plastische toetsing in de uiterste grenstoestand is het (elastische) vloeicriterium niet meer van toepassing omdat de snedekrachten over de doorsnede zijn verdeeld naar rato van de plastische capaciteit van delen van de doorsnede.

---

Deze vraag is eerder beantwoord door de Helpdesk van Bouwen met Staal (juli 2010).