Zum Hauptinhalt springen

I06: Brandwerende bekleding

FAQs over het onderwerp I Brandwerende bekleding

Waarom is glasvezelversterkte gipsplaat wel opgenomen in Brawesta en waarom gipskartonplaat niet?

In een staalconstructie wil ik een aantal liggers en kolommen met gewone gipskartonplaten bekleden voor de brandwerendheid. De benodigde dikte van deze platen wilde ik uitrekenen met Brawesta. Echter dit computerprogramma kent de gipskartonplaat niet, maar wel de glasvezelversterkte gipsplaat. Wat is hiervan de reden?

Een staalconstructie kan tegen brand worden beschermd door het aanbrengen van een brandwerende bekleding. Deze bekleding heeft als functie om de opwarming van de achterliggende staalconstructie te vertragen, zodat bijvoorbeeld een brandwerendheid van 60 minuten wordt behaald. Om deze functie te kunnen vervullen, moet het bekledingsmateriaal aan een aantal eisen voldoen. Zo moet onder meer het bekledingsmateriaal onbrandbaar zijn en tijdens de brand intact blijven. Een andere eis is dat het bekledingsmateriaal tijdens brand de vervorming van de staalconstructie moet kunnen volgen. Dit doorbuigingscriterium voorkomt dat het bekledingsmateriaal voortijdig scheurt of zelf loslaat. Deze eigenschap wordt beoordeeld in een brandproef.

Gewone gipskartonplaten voldoen niet aan alle eisen die aan het bekledingsmateriaal worden gesteld. Met name aan de onbrandbaarheid en het intact blijven wordt niet voldaan. Om die reden is de gipskartonplaat niet opgenomen in Brawesta en de glasvezelversterkte gipsplaat wel.

Voor niet-dragende bouwdelen, zoals scheidingswanden in metal-stud, kan de gewone gipskartonplaat wel worden gebruikt voor de brandwerendheid. In deze situaties speelt vooral het criterium op de scheidende functie (rook, hitte) een rol. Voor deze toepassing bevat art. 8.5.2 van NEN 6073 een eenvoudige formule om de doorbrandtijd van gipskartonplaten te bepalen. Ook fabrikanten kunnen deze informatie leveren.

Wanneer echter een metal-stud wand een draagconstructie in staal tegen brand moet beschermen, dan moet deze wand altijd intact blijven en moet weer een glasvezelversterkte gipsplaat worden gebruikt.

---

Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 181 (december 2004).

Moeten koppelliggers, die kipstabiliteit verlenen aan de liggers, brandwerend zijn?

In een dakconstructie worden de stalen dakliggers tegen kip gesteund door een aantal koppelliggers. Deze dakliggers moeten een brandwerendheid hebben van 60 minuten. Moeten de koppelliggers nu ook 60 minuten brandwerend worden uitgevoerd?

In beginsel wel, maar het is niet altijd nodig. Wanneer de koppelliggers niet brandwerend worden bekleed valt de steunende werking in een vroeg stadium van de brand weg en kunnen de dakliggers eerder bezwijken. Het is echter toegestaan om in de brandberekening het effect van (bij brand) ontbrekende kipsteunen mee te nemen. In dat laatste geval moet de belastinggraad worden gebaseerd op de bij brand aanwezige belasting én op de maximale opneembare kipbelasting van de niet-gesteunde ligger bij kamertemperatuur (20 °C). Deze beschouwing leidt tot een hogere belastinggraad van de dakligger en dus een lagere kritieke staaltemperatuur. Er zal derhalve een grotere bekledingsdikte van de dakliggers nodig zijn. Deze meerkosten voor een duurdere bekleding vallen echter vermoedelijk ruimschoots lager uit dan de kosten van het bekleden van de koppelliggers.

---

Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 166 (juni 2002).

Mag de brandwerendheid van 60 minuten betonvulling worden opgeteld bij 60 minuten brandwerende bekleding?

Is het toegestaan de brandwerendheid van een betongevulde stalen buiskolom (60 minuten) te verhogen tot 120 minuten door brandwerende bekleding (60 minuten) rondom de kolom aan te brengen?

Nee, het is niet mogelijk de brandwerendheden bij elkaar op te tellen. De totale brandwerendheid is niet de som van 60+60 maar lager. Als na 60 minuten de brandwerende bekleding is 'uitgewerkt' zal de temperatuur in de kolom zo hoog zijn dat niet nog eens 60 minuten brandwerendheid als gevolg van de betonvulling kan worden gehaald. Er zijn ook geen rekenmethoden bekend waarbij de brandwerendheid kan worden bepaald bij een combinatie van twee methoden.

---

Deze vraag is eerder beantwoord door de Helpdesk van Bouwen met Staal (juli 2010).