Zum Hauptinhalt springen

I08: Brandveiligheidssoftware

FAQs over het onderwerp I Brandveiligheidssoftware

Waarom is glasvezelversterkte gipsplaat wel opgenomen in Brawesta en waarom gipskartonplaat niet?

In een staalconstructie wil ik een aantal liggers en kolommen met gewone gipskartonplaten bekleden voor de brandwerendheid. De benodigde dikte van deze platen wilde ik uitrekenen met Brawesta. Echter dit computerprogramma kent de gipskartonplaat niet, maar wel de glasvezelversterkte gipsplaat. Wat is hiervan de reden?

Een staalconstructie kan tegen brand worden beschermd door het aanbrengen van een brandwerende bekleding. Deze bekleding heeft als functie om de opwarming van de achterliggende staalconstructie te vertragen, zodat bijvoorbeeld een brandwerendheid van 60 minuten wordt behaald. Om deze functie te kunnen vervullen, moet het bekledingsmateriaal aan een aantal eisen voldoen. Zo moet onder meer het bekledingsmateriaal onbrandbaar zijn en tijdens de brand intact blijven. Een andere eis is dat het bekledingsmateriaal tijdens brand de vervorming van de staalconstructie moet kunnen volgen. Dit doorbuigingscriterium voorkomt dat het bekledingsmateriaal voortijdig scheurt of zelf loslaat. Deze eigenschap wordt beoordeeld in een brandproef.

Gewone gipskartonplaten voldoen niet aan alle eisen die aan het bekledingsmateriaal worden gesteld. Met name aan de onbrandbaarheid en het intact blijven wordt niet voldaan. Om die reden is de gipskartonplaat niet opgenomen in Brawesta en de glasvezelversterkte gipsplaat wel.

Voor niet-dragende bouwdelen, zoals scheidingswanden in metal-stud, kan de gewone gipskartonplaat wel worden gebruikt voor de brandwerendheid. In deze situaties speelt vooral het criterium op de scheidende functie (rook, hitte) een rol. Voor deze toepassing bevat art. 8.5.2 van NEN 6073 een eenvoudige formule om de doorbrandtijd van gipskartonplaten te bepalen. Ook fabrikanten kunnen deze informatie leveren.

Wanneer echter een metal-stud wand een draagconstructie in staal tegen brand moet beschermen, dan moet deze wand altijd intact blijven en moet weer een glasvezelversterkte gipsplaat worden gebruikt.

---

Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 181 (december 2004).