Zum Hauptinhalt springen

F05: Windlast

FAQs over het onderwerp F Windlast

Mag hal als gesloten gebouw worden beschouwd als de grote overheaddeuren worden gesloten tijdens zware storm?

Een opslaghal heeft in één gevel enkele grote overheaddeuren, waarvan de openingen samen 6% van het geveloppervlak beslaan. Volgens art. 8.6.4.4 van NEN 6702 moet de hal dan als een open gebouw worden beschouwd. Nu worden deze overheaddeuren niet onder alle weersomstandigheden geopend en zeker niet wanneer het hard waait. Mag op grond hiervan voor het belastinggeval extreme wind worden uitgegaan van een gesloten gebouw?

Nee. Voor de gebruikelijke bedrijfsvoering van een industriehal is niet te garanderen dat dergelijke overheaddeuren gesloten blijven tijdens een zware storm (windkracht 8). De praktijk leert namelijk dat het bedrijfsproces dan nog gewoon doorgaat. Uitsluitend indien werkelijk wordt gegarandeerd dat de openingen onder extreme omstandigheden gesloten blijven, kan het gebouw als gesloten worden beschouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij dockboards, waarbij de dockdeuren pas open gaan wanneer de te laden of te lossen vrachtwagen is aangekoppeld en de dockdeuren elektronisch worden ontgrendeld, zoals bij koel- en vrieshuizen.

De maximale waarde voor de overdruk Cpi is overigens in mei 1997 verlaagd en over het algemeen niet maatgevend. En zeker niet bij kipgevoelige liggers, omdat de overdruk aangrijpt op de stabiliserende flens, waardoor de kipgevoeligheid afneemt.

---

Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 153 (april 2000).

Welke windbelasting geldt bij gecompartimenteerd gebouw met brandmuren?

Welke windbelasting moet in rekening worden gebracht op gebouwdelen die tegen elkaar zijn gebouwd, bijvoorbeeld in het geval een gebouw met brandmuren is gecompartimenteerd?

Wanneer een gebouw om redenen van brandveiligheid is gecompartimenteerd, mogen de verschillende compartimenten toch als één gebouw worden aangemerkt. Wanneer na brand een compartiment is bezweken, moet van de resterende constructie worden beoordeeld of het bestand is tegen de reguliere windbelasting. Wanneer twee afzonderlijke gebouwen tegen elkaar worden gebouwd, moeten deze voor de windbelasting ook elk als afzonderlijk bouwwerk worden beschouwd.

---

Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 134 (februari 1997).

Mag bij een ontwerplevensduur van 15 jaar de sneeuw- en windbelasting worden gereduceerd?

Voor een hal wordt uitgegaan van een ontwerplevensduur van 15 jaar. Volgens de TGB 1990 was het dan mogelijk de extreme waarde van de sneeuw- en windbelasting te reduceren. Is dit ook toegestaan volgens de Eurocode?

Ja. In de TGB 1990 gold voor alle soorten veranderlijke belasting één reductiefactor psi_t, afhankelijk van de referentieperiode en de momentaanfactor psi. Art. A1.1(2) van de Nationale Bijlage bij NEN-EN 1990 geeft een formule (met psi_0 als 'vervanger' van de oude momentaanfactor psi) voor het reduceren van de extreme waarde van de veranderlijke belasting voor een ontwerplevensduur anders dan 50 jaar. De formule geldt echter niet voor sneeuw- en windbelasting. De reductie van de sneeuwbelasting is geregeld in bijlage D van NEN-EN 1991-1-3 en die van de windbelasting in opmerking 4 en 5 van NEN-EN 1991-1-4, art. 4.2; beide inclusief de Nationale Bijlage. Wanneer de ontwerplevensduur meer bedraagt dan 50 jaar (bijvoorbeeld bij monumentale gebouwen) mag de belasting niet worden gereduceerd, maar moet deze juist worden verhoogd. De modificatiefactoren voor sneeuw en wind (c_prob) staan in onderstaande tabel.

Op het antwoord op deze vraag is een aanvulling verschenen. Deze vraag is te vinden in de categorie Windbelasting onder de naam Mag bij een ontwerplevensduur van 15 jaar de sneeuw- en windbelasting worden gereduceerd? (2).

---

Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 228 (augustus 2012).

Mag bij een ontwerplevensduur van 15 jaar de sneeuw- en windbelasting worden gereduceerd? (2)

Er is in de praktijk enige verwarring ontstaan door een te snelle interpretatie van de tabel bij vraag 303 in Bouwen met Staal 228 (2012) met de modificatiefactoren voor sneeuw en die voor wind (cprob). Wat wordt nu de correctiefactor op de windbelasting?

Bij sneeuw is de modificatiefactor gelijk aan de correctiefactor (verlaging of verhoging) op de sneeuwbelasting. Bij wind echter is de modificatiefactor cprob een correctiefactor (verlaging of verhoging) op de windsnelheid. Aangezien de windbelasting evenredig is met de windsnelheid in het kwadraat is de correctie op de windbelasting gelijk aan cprob in het kwadraat! Om misverstanden te voorkomen bevat de nieuwe tabel de correctiefactoren op de sneeuw- en windbelasting. Bij het berekenen van de correctiefactoren is de jaarlijkse overschrijdingskans p berekend met p 1/R. Hierin is R de referentieperiode in jaren.

---

Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 230 (december 2012).