Zum Hauptinhalt springen

G10: Schijfwerking

FAQs over het onderwerp G Schijfwerking

Mag een deel van de horizontale belasting in het dak naast schijfwerking door windverbanden worden opgenomen?

Het dak van een bedrijfshal bestaat uit stalen dakplaten die direct op de onderliggende dakspanten zijn geschroefd. De dakbeplating is als horizontale schijf in staat om ongeveer de helft van de horizontale belasting op te nemen. Mag ik de andere helft van de horizontale belasting door een (gereduceerd) windverband laten opnemen?

Nee. Geschroefde verbindingen van dakplaten aan de staalconstructie zijn over het algemeen star, omdat ze weinig vervormingscapaciteit bezitten. Wanneer de hal wordt belast door bijvoorbeeld wind zullen de stijve dakplaten het eerst de belasting opnemen tot bijvoorbeeld 50%. De windverbanden zijn dan in het algemeen nog niet belast en zijn nog spanningsloos door gatspeling in de bouten. De windverbanden zullen pas belasting opnemen indien de constructie een zekere vervorming heeft ondergaan. Op dat moment zijn de verbindingen van de dakplaten aan de staalconstructie al bezweken en moeten de windverbanden alsnog de gehele windbelasting opnemen.

---

Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 189 (april 2006).

Mogen dakplaten worden meegerekend ter voorkoming van het uitknikken van de bovenrand van vakwerkliggers?

Een dakconstructie bestaat uit vakwerkliggers waarop geprofileerde stalen dakplaten zijn aangebracht. Kan, ter voorkoming van het uitknikken van de gedrukte bovenrand van de vakwerkliggers, de steunende werking van de dakplaten worden meegerekend?

In de RMBS 2000 zijn in bijlage B rekenregels opgenomen voor het bepalen van de kritische belasting van liggers en kolommen die door beplating gesteund zijn. Warmgewalste op buiging belaste liggers tot een profielhoogte van 200 mm, die met de gedrukte flens aan de beplating bevestigd zijn, zijn voldoende gesteund om voor die belastingsrichting kipinstabiliteit te vermijden. In de oude RSPS 1980 gold deze regel ook voor knikinstabiliteit van op druk belaste elementen, in de RMBS 2000 niet meer. De eisen die gelden voor de bevestigingsmiddelen van de beplating zijn vermeld in bijlage A.2.5 en A.3.1 van de RMBS 2000.

---

Deze vraag is eerder beantwoord door de Helpdesk van Bouwen met Staal (februari 2009).