Zum Hauptinhalt springen

I08: Brandveiligheidssoftware

FAQs over het onderwerp I Brandveiligheidssoftware

Waarom is glasvezelversterkte gipsplaat wel opgenomen in Brawesta en waarom gipskartonplaat niet?

In een staalconstructie wil ik een aantal liggers en kolommen met gewone gipskartonplaten bekleden voor de brandwerendheid. De benodigde dikte van deze platen wilde ik uitrekenen met Brawesta. Echter dit computerprogramma kent de gipskartonplaat niet, maar wel de glasvezelversterkte gipsplaat. Wat is hiervan de reden?

Een staalconstructie kan tegen brand worden beschermd door het aanbrengen van een brandwerende bekleding. Deze bekleding heeft als functie om de opwarming van de achterliggende staalconstructie te vertragen, zodat bijvoorbeeld een brandwerendheid van 60 minuten wordt behaald. Om deze functie te kunnen vervullen, moet het bekledingsmateriaal aan een aantal eisen voldoen. Zo moet onder meer het bekledingsmateriaal onbrandbaar zijn en tijdens de brand intact blijven. Een andere eis is dat het bekledingsmateriaal tijdens brand de vervorming van de staalconstructie moet kunnen volgen. Dit doorbuigingscriterium voorkomt dat het bekledingsmateriaal voortijdig scheurt of zelf loslaat. Deze eigenschap wordt beoordeeld in een brandproef.

Gewone gipskartonplaten voldoen niet aan alle eisen die aan het bekledingsmateriaal worden gesteld. Met name aan de onbrandbaarheid en het intact blijven wordt niet voldaan. Om die reden is de gipskartonplaat niet opgenomen in Brawesta en de glasvezelversterkte gipsplaat wel.

Voor niet-dragende bouwdelen, zoals scheidingswanden in metal-stud, kan de gewone gipskartonplaat wel worden gebruikt voor de brandwerendheid. In deze situaties speelt vooral het criterium op de scheidende functie (rook, hitte) een rol. Voor deze toepassing bevat art. 8.5.2 van NEN 6073 een eenvoudige formule om de doorbrandtijd van gipskartonplaten te bepalen. Ook fabrikanten kunnen deze informatie leveren.

Wanneer echter een metal-stud wand een draagconstructie in staal tegen brand moet beschermen, dan moet deze wand altijd intact blijven en moet weer een glasvezelversterkte gipsplaat worden gebruikt.

---

Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 181 (december 2004).

Kan brandwerendheid van trekstangen worden berekend met NEN 6072 en verhoogd met brandwerende verf?

Is de brandwerendheid van trekstangen te berekenen met NEN 6072 en is de brandwerendheid hiervan zonodig te verhogen met brandwerende verf?

Ja. De profielfactor van een (massieve) trekstang is gelijk aan de verhouding tussen de omtrek en de oppervlakte:

[afb. a]

De correctiefactor voor trekstaven bedraagt = 1,0 volgens art. 10.3.3. Trekstaven hebben vanwege de ronde vorm een relatief grote massa en een lage profielfactor: een massieve staaf M40 heeft een profielfactor P = 100 m 1. Hierdoor is het vaak goed mogelijk dergelijke onderdelen met een brandwerende verf te behandelen om aan een brandwerendheidseis van 60 minuten te voldoen. Bij hogere eisen moet de dikte van de verflaag vaak fors toenemen.

Het computerprogramma Brawesta kent de optie trekstaven niet, maar dit gemis is met een truc eenvoudig te ondervangen. Kies in dat geval de optie vierzijdig verhitte ligger (waarvoor eveneens geldt = 1,0) en voer bij de belastingen de juiste verhouding in tussen de optredende belasting en de bezwijkbelasting (vertalen van de eenheid kN bij trekstaven naar kN/m bij liggers).

---

Deze vraag is eerder verschenen in de rubriek Vraag & Antwoord in Bouwen met Staal 154 (juni 2000).

Is Brawesta nog te gebruiken met de komst van de Eurocode?

De huidige versie van Brawesta is gebaseerd op NEN 6072. Is Brawesta nog te gebruiken met de komst van de Eurocode?

Nee. Brawesta is in principe niet meer te gebruiken met de komst van de Eurocode. Er zal ook geen nieuwe versie worden uitgebracht. Als alternatief kunt u gebruik maken van het computerprogramma OZone. Dit gratis programma berekent de luchttemperatuur en de temperatuur in stalen profielen tijdens brand volgens NEN-EN 1991-1-2 en 1993-1-2. OZone is te downloaden via de website van ArcelorMittal: www.arcelormittal.com/sections/download-center/design-software/fire-calculations.html.

---

Deze vraag is eerder beantwoord door de Helpdesk van Bouwen met Staal (juni 2012).